HALLO WROCLAW 2016! - Polska Wiosna

00_pasek_06


BYŁO, JEST i BĘDZIE vol. 3
Zaginiona sztuka

Międzynarodowe Sympozjum Sztuki
2–12 września 2019

Wystawa: 11.09–6.10.2019
Otwarcie: 11.09,  godz. 14.00
Pałac w Morawie


Myślą przewodnią tegorocznego Sympozjum było szczególne zwrócenie uwagi na szeroko rozumiany problem poszukiwania zaginionej sztuki. W rozumieniu bezpośrednim, inspirującym tematykę Sympozjum stało się poszukiwanie zaginionych wartości dziedzictwa oraz tradycji kulturowych.
Na terenie Polski podczas drugiej wojny światowej w latach 1939-1945 zagrabiono, zniszczono lub wywieziono kilkaset tysięcy dzieł sztuki.
Pałac Hansa Christopha i Herty von Wietersheim-Kramsta w Morawie (Muhrau) jest ostatnim znanym miejscem przechowywania nieodnalezionego po dziś dzień obrazu Rafaela z 1514 roku - „Portretu młodzieńca”, będącego najsłynniejszym zagrabionym podczas wojny dziełem sztuki w naszym kraju.

Miejsce Sympozjum to teren związany z niezwykłą historią geologiczną, przyrodniczą, historyczną, społeczną. To teren pogranicza, ciągłych zmian kulturowych i przynależności narodowej.
Pałac należy obecnie do Fundacji Św. Jadwigi prowadzącej działalność społeczną i kulturalną. Zapraszając tutaj artystów na sympozjum pod tytułem BYŁO, JEST i BĘDZIE mamy nadzieję na subtelny dialog z miejscem, na nawiązanie do istniejących kontekstów i stworzenie możliwości opowiedzenia o nich poprzez sztukę.


00_pasek_06


BYŁO, JEST i BĘDZIE vol. 2
Międzynarodowe Sympozjum Sztuki
w ramach cyklu Hallo Wrocław


00_plakat_aktualnosciPałac Morawa i jego okolica staje się poligonem sztuki ponownie goszcząc artystów  podczas sympozjum Było, jest i będzie vol. 2. Jest to kontynuacja cyklu wystaw Hallo Wroclaw 2016 w zmienionej formule, gdzie równie ważne, co sama wystawa staje się spotkanie twórców. Wyzwaniem jest miejsce, jego historia, uwarunkowania społeczne, topografia. Podczas sympozjum w Pałacu Morawa spotkają się artyści posługujący się różnorodnym językiem i pracujący z wieloma mediami od rzeźby, poprzez malarstwo, sztukę wideo czy performance. W ramach tegorocznej edycji do Morawy zaproszeni zostali również teoretycy, badacze, mediatorzy. W swoich prezentacjach i wykładach podczas sympozjum odniosą się do tematu „Było, jest i będzie”* współtworząc wydarzenie i wzbogacając je o nowe wątki.  Mamy nadzieję, że zarówno dla nich, jak i dla artystów - sympozjum stanie się okazją do podjęcia subtelnego dialogu z miejscem, nawiązania do istniejących kontekstów i stworzenia możliwości opowiedzenia o nich poprzez sztukę.

* temat inspirowany tytułem pracy Stanisława DróżdżaBYŁO, JEST i BĘDZIE vol. 2

Międzynarodowe Sympozjum Sztuki
27 sierpnia – 6 września 2018

wystawa: 5.09–26.10
otwarcie: 5 września, godz. 14.00
Pałac w Morawie
Morawa 1, 58-120 Jaroszów

kuratorzy:
Marek Sienkiewicz, Magda Grzybowska, Anna Bujak

artyści:
Marcin Berdyszak, Robert Bucek, Anna Bujak, Hubert Bujak, Beata Fertała-Harlender, Matěj Frank, Magda Grzybowska, Łukasz Huculak, Grażyna Jaskierska-Albrzykowska, Katarzyna  Józefowicz, Anna Kołodziejczyk, Aleksander Komarov, Tomasz Kruszelnicki, Marcin Michalak, Kamil Moskowczenko, Grzegorz Niemyjski, Mira Podmanická, Tomasz Opania, Adam Radkowski, Jasmin Schaitl, Marek Sienkiewicz, Michał Smandek, Michał Staszczak, Zsófi Sztranyák, Karolina Szymanowska

teoretycy:
Zuzanna Czajkowska, Alicja Dobrzaniecka, Maria Kostyszak, Piotr Lisowski, Tomasz Mikołajczak


organizator:
Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
Wydział Malarstwa i Rzeźby
Katedra Rzeźby i Działań Przestrzennych
Katedra Technik Rzeźbiarskich


partnerzy:
Fundacja św. Jadwigi w Morawie
Pałac i Park Morawa
GRANEX  Krzysztof Skolak
GRANIT ZEN Zenon Piekielny
Strzegomskie Centrum Kultury
Związek Pracodawców Branży Kamieniarskiej
Bundeskanzleramt Österreich


patronat medialny:
Artluk
Format


00_pasek_06


BYŁO, JEST i BĘDZIE
Międzynarodowe Sympozjum Sztuki, Pałac w Morawie 2017
w ramach cyklu Hallo Wrocław


00_plakat_aktualnosci_1Cykl Hallo Wrocław 2016 powstał z myślą o promocji środowiska wrocławskich artystów w ramach ESK 2016.
Obecnie Hallo Wrocław zyskuje nową formułę. Po doświadczeniach jakie dała artystom organizacja Europejskiej Stolicy Kultury we Wrocławiu ważnym wnioskiem jest, iż nieodzownym, a często dziś pomijanym czynnikiem pracy twórców jest spotkanie i dyskusja – budowanie relacji wewnątrz środowiska artystycznego oraz z innymi ośrodkami.

W roku 2017 po raz pierwszy w ramach Hallo Wrocław odbędzie się sympozjum plenerowe, podczas którego uczestnicy podejmą wspólny temat BYŁO, JEST i BĘDZIE inspirowany dziełem Stanisława Dróżdża. Dotychczas najważniejszym elementem przedsięwzięcia była wystawa. Obecnie wyeksponowany zostaje moment powstania prac, do czego przyczynkiem stanie się spotkanie, wymiana myśli. Kolekcja dzieł stworzonych podczas plenerowego sympozjum zostanie zaprezentowana podczas wieńczącej wydarzenie wystawy w pałacu i ogrodzie w Morawie. Dokumentacja prac oraz relacja z przebiegu wydarzenia znajdzie sie w podsumowującej wydarzenie publikacji. W kwietniu 2018 planowana jest kolejna wystawa prac, której gospodarzem będzie Strzegomskie Centrum Kultury.

Głównym miejscem działań jest pałac i ogród położony w Morawie pod Strzegomiem koło Wrocławia. Strzegom to jedno z najważniejszych miejsc wydobycia i przetwórstwa granitu w Polsce. Pałac jest ośrodkiem wydarzeń kulturalnych i społecznych organizowanych przez Fundację Św. Jadwigi. Niezwykłość przemian historycznych, przyrodniczych i społecznych tego miejsca koresponduje z hasłem BYŁO, JEST i BĘDZIE oferując bogaty kontekst dla wypowiedzi artystycznych i różnorodnych interpretacji.

W sympozjum 2017 udział wezmą artyści związani z Akademią Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu oraz zaproszeni goście z Polski, Czech, Słowacji, Węgier oraz Austrii.BYŁO, JEST i BĘDZIE

Międzynarodowe Sympozjum Sztuki 2017

3-12 września 2017
Pałac w Morawie

wystawa: 11-25 września
otwarcie: 11 września godz. 14.00
Pałac w Morawie
Morawa 1, 58-120 Jaroszów

kurator: Marek Sienkiewicz
współpraca: Magda Grzybowska, Beata Fertała-Harlender

uczestnicy:
Andrzej Kosowski [PL], Marcin Michalak [PL], Paweł Czekański [PL], Aniko Herbert [HU], Anna Kramm [PL], Csaba Fürjesi [HU], Vladimír Kovařík [CZ], Ivana Sláviková [SK], Jozef Suchoža [SK], Max Seibald [AT], Anna Bujak [PL], Grzegorz Niemyjski [PL], Mariusz Kosiba [PL], Hubert Bujak [PL], Beata Fertała-Harlender [PL], Magda Grzybowska [PL], Marek Sienkiewicz [PL], Michał Staszczak [PL]


organizator:
Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
Wydział Malarstwa i Rzeźby:
Katedra Rzeźby i Działań Przestrzennych
Katedra Technik Rzeźbiarskich


partnerzy:
Fundacja św. Jadwigi w Morawie
Pałac i Park Morawa
GRANEX  Krzysztof Skolak
GRANIT ZEN Zenon Piekielny
Strzegomskie Centrum Kultury
Związek Pracodawców Branży Kamieniarskiej


patronat medialny:
SZUM
Format


pasek_06


PRZESILENIE / NAPFORDULÓ

03—17.11.2016
Budapeszt

plakat_aktualnosci

1. Faur Zsófi Galéria
2. Panel Contemporary
Bartók Béla út 25, Budapest

wernisaż / megnyitó:
Faur Zsófi Galéria
03.11 (czwartek / csütörtök), godz. 18 / 18 óra

Jest to szósta edycja międzynarodowego cyklu wystaw pod wspólnym hasłem Hallo Wrocław 2016. Wystawa prezentuje tym razem twórczość artystów z Wrocławia i Budapesztu.
Przesilenie to moment graniczny, związany z destabilizacją i zmianą, pełną mobilizacją z jednej strony, z drugiej zaś z przeczuciem nadchodzącego upadku. Procesy społeczne i jednostkowe, podlegając ciągłym fluktuacjom, narażone są na nieustanne przesilenia. Dlatego hasło to jest tak nośne i aktualne – zwłaszcza w momencie dynamicznych zmian. W jakim punkcie się znajdujemy? Diagnoza, czy moment przesilenia właśnie nastąpił, czy dopiero się zbliża, nie jest łatwa dla osób znajdujących się w centrum wydarzeń.


Immáron hatodszor kerül megrendezésre ez a nemzetközi kiállítássorozat, amelynek fantázianeve: Hallo Wrocław 2016. A kiállítás ezúttal wrocławi és budapesti művészek munkásságát mutatja be.
Napforduló – a kiálltás címe döntő fordulatra utal; a destabilizáció és változás folyamatára, ami a teljes mobilizációt, ugyanakkor a közelgő válság érzését is tartalmazhatja. A társadalmi és egyéni folyamatok – mivel állandó fluktuációban vannak – folyamatos erőfeszítéseknek vannak kitéve. A „napforduló” kulcsszó ezért is különösen erős és aktuális. A kérdés: melyik pontban helyezkedünk el? Mert annak a megállapítása, hogy bekövetkezett-e már a napforduló – azaz a változás – pillanata, vagy még csak közeledik, egyáltalán nem könnyű azoknak, akik épp az események középpontjában vannak.

kuratorzy / kurátorok:
Magda Grzybowska, Anna Kołodziejczyk, Łukasz Huculak


pasek_05


BŁĄD SYSTEMU / EROARE DESISTEM

6 — 21.11. 2015, Cluj-Napoca
Zdjęcia z otwarcia i wystawy

01_wernisaz

02_wernisaz

03_wernisaz

04_wernisaz

wystawa_01

wystawa_03

wystawa_04

wystawa_06

wystawa_07

wystawa_09

wystawa_10

wystawa_12

wystawa_13

wystawa_14

wystawa_15

wystawa_17

wystawa_18

wystawa_20

wystawa_21

wystawa_22

wystawa_23

wystawa_24

wystawa_25

pasek_05


BŁĄD SYSTEMU / EROARE DESISTEM

6 — 21.11. 2015
Cluj-Napoca

blad_systemu_poster

1.
Muzeul de Artă Cluj
Piaţa Unirii 30, Kluż-Napoka
wernisaż / vernisaj în data de: 6.11.2015 godz. / la ora: 17:00

2
Galeria Casa Matei
Str. Matei Corvin 6, Kluż-Napoka
wernisaż / vernisaj în data de: 6.11.2015 godz./ la ora: 18:30

Jest to piąta edycja cyklu wystaw pod wspólnym hasłem Hallo Wrocław 2016 związanych z otrzymaniem przez Wrocław tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2016, a jednocześnie pierwsza wspólna prezentacja młodego środowiska akademickiego z Wrocławia i Kluż-Napoka. Tytułem tegorocznej wystawy jest „Błąd Systemu”.
Systemy jako skomplikowane układy ściśle współzależnych elementów, rozmaite teorie, regulaminy oraz mechanizmy mogą być przejawem nie tylko naszych organizacyjnych zdolności, ale także skłonności do bezwzględnej kontroli otoczenia.

Czy totalna i wiecznie bezbłędna struktura idealna – system – pozostawia miejsce dla ludzkich słabości? Czy nie wyklucza definitywnie istnienia dynamicznie nieprzewidywalnego świata żywego? Czy błąd systemu nie jest ostatnim ratunkiem przed zmechanizowaną antyutopią, której podstawą jest całkowita kontrola tego, co posiada własną, nieprogramowalną wolę?


Aceasta este cea de-a cincea ediţie a unei serii de expoziţii grupate sub titlul Hallo Wroclaw 2016 organizată în colaborare cu Wroclaw, Capitală Culturală Europeană în 2016 şi, în acelaşi timp, este prima prezentare comună a lucrărilor câtorva tineri artişti din Wroclaw şi Cluj-Napoca. Titlul expoziţiei din acest an este ‚Eroare de sistem’.
Sistemul este văzut ca o structură complexă de elemente interdependente, diferite teorii, reguli şi mecanisme care prezintă nu numai abilităţile noastre organizatorice, dar şi tendinţa noastră de a controla în mod rigid lumea din jurul nostru.
Ar putea acest sistem, ca structură totală ideală, să lase loc şi slăbiciunii umane? Sau poate că el conduce existenţa unei lumi vii dinamice şi neprevăzute? Nu este oare cu putinţă ca o eroare de sistem să fie singura scăpare dintr-o anti-utopie mecanică care se bazează pe controlul absolut a tot ceea ce deţine o voinţă proprie, neprogramată?


pasek_04

TO CO ZOSTAŁO / TO CO ZBYLO
24.04 — 1.06.2014, Praga
Zdjęcia z wystawy


005

047

048

P1030774

P1030781

P1030783

P1030808

P1030817

P1030855

P1030872

P1030888

P1030903

pasek_04

TO CO ZOSTAŁO / TO CO ZBYLO

24.04 — 1.06.2014
Praga

to_co_zostalo_poster
proj. graf: Łukasz Paluch /AnoMalia art studio/24.04 — 1.06.2014
Galeria Instytutu Polskiego w Pradze / Galerie Polského institutu v Praze
Malé Náměstí 1
11000 Praha 1

wernisaż / vernisáž:
24 kwietnia / dubna 2014
17:30

24.04 — 4.05.2014
Galerie Trafačka
Kurta Konráda 1
19000 Praha 9

wernisaż / vernisáž:
24 kwietnia / dubna 2014
19:00

Jest to już czwarta edycja cyklu wystaw pod wspólnym hasłem Hallo Wrocław 2016 związanych z otrzymaniem przez Wrocław tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2016, a jednocześnie pierwsza wspólna prezentacja młodego środowiska akademickiego z Wrocławia i Pragi.
Tytuł wystawy zapożyczony został od jednego z opowiadań Bohumila Hrabala. Ułożone ze ścinków i odrzuconych wariantów tworzy ono swoisty kolaż; bazuje na tym, co odrzucone, niczym Salon des Refusés.
To co zostało, skłania artystów nie tylko do eksperymentowania z fragmentami własnych prac, może też wskazywać na wątki polityczne czy historyczne. To również hasło otwarte na zagadnienie pamięci. Pamięci, bez której czujemy się niekompletni, tak jak Hrabal, kiedy zgubił pękniętą obrączkę, karmiąc swoje koty.

***

Jedná se již o čtvrtý ročník cyklu výstav pod společným heslem Hallo Wrocław 2016 spojených s Vratislaví a jejím titulem Evropského města kultury 2016, a zároveň první společná prezentace mladé akademické generace z Vratislavi a z Prahy.
Název výstavy je vypůjčený z jedné povídky Bohumila Hrabala. Ta je sestavena z ústřižků a zamítnutých variant, čímž vytváří svéráznou koláž. Vychází z toho, co bylo zavrženo, jako Salon des Refusés.
To co zbylo, nutí umělce nejen k experimentům z fragmenty vlastních děl, ale může i poukazovat na politická nebo historická spojení. Je to také


kuratorzy / kurátoři: Magda Grzybowska, Karolina Szymanowska, Petr Vaňous


pasek_03

CUDOWNE MIEJSCE / ZÁZRAČNÉ MIESTO
Wernisaż / Vernisáž
Poľský inštitút / Galleria Cvernovka, Bratislava
fot. Peter Kreibich

123_hallowroclaw_2012_pk

008_hallowroclaw_2012_pk

105_hallowroclaw_2012_pk

102_hallowroclaw_2012_pk

118_hallowroclaw-2012_pk_1

120_hallowroclaw_2012_pk

114_hallowroclaw_2012_pk

155_hallowroclaw_2012_pk

386_hallowroclaw_2012_pk

146_hallowroclaw_2012_pk

148_hallowroclaw_2012_pk

133_hallowroclaw_2012_pk

134_hallowroclaw_2012_pk

135_hallowroclaw_2012_pk

136_hallowroclaw_2012_pk

143_hallowroclaw_2012_pk

151_hallowroclaw_2012_pk

138_hallowroclaw_2012_pk

148_hallowroclaw_2012_pk

pasek_03


CUDOWNE MIEJSCE / ZÁZRAČNÉ MIESTO

02. - 30.10.2012

poster2


Wernisaż / Vernisáž: 02.10. / [wtorek / utorok]
17:00 Poľský inštitút, Nám. SNP 27, Bratislava
18:00 Galleria Cvernovka (uzol kultúry), Páričkova 18, Bratislava

Artyści ze środowiska Akademii Sztuk Pięknych  przedstawią na wystawie swoje prace z dziedzin malarstwa, fotografii, rzeżby i video-art.

***

Umelci Akadémie krásnych umení predstavia svoje práce z oblastí ako maľba, fotografia, sochárstvo a video-umenie.

kuratorzy / kurátori: Magda Grzybowska, Karolina Szymanowska, Tomasz Niedziółka


pasek_03

mapa

pasek_02

art@via-regia.pl
WĘDRÓWKI I SPOTKANIA

02.09. - 31.10.2011

poster_2


Otwarcie: 02.09. / 14:00 / NeisseGalerie, Görlitz
Ceremonia otwarcia: 02.09. / 18:00 / Miejski Dom Kultury w Zgorzelcu

Artyści ze środowiska Akademii Sztuk Pięknych w różnych miejscach na terenie Goerlitz i Zgorzelca, przedstawią na 6 wystawach swoje prace z dziedzin malarstwa, fotografii, rzeżby i video-art.

Kurator: Łukasz Huculak, Magda Grzybowska

Miejsca i godziny otwarcia:
Miejski Dom Kultury w Zgorzelcu, ul. Parkowa 1
Pn. - Sob.  14:00 - 17:00
NeisseGalerie Görlitz, Elisabethstr. 10/11
Wt. - Pt.  11:00 - 18:00,  Sb.  11:00 - 16:00
Sklep elektroniczny Expert w CityCenter Görlitz, An der Frauenkirche 12
Pn. - Pt.  9:00 - 19:00,  Sb.  9:00 - 16:00
Strassburg Passage Goerlitz, Jakobstraße 34
Pn. - Pt. 0:00 - 24:00
Muzeum Fotografii Goerlitz, Löbauer Straße 7
Wt. - Sob. 12:00 - 18:00
Dawny dom towarowy, An der Frauenkirche 5-7
Pn. - Pt. 0:00 - 24:00

pasek_01

W sobotę 18 września o godz. 15.00 otworzyliśmy w Neisse Galerie w Görlitz wystawę Hallo Wrocław 2016! Łączyć. Dzielić.
Zaprezentowaliśmy projekty prawie trzydziestu młodych dydaktyków i artystów związanych z Akademią Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu.
Wszystkie realizacje można zobaczyć w czterech punktach Görlitz i Zgorzelca, część z nich została zaprezentowana w przestrzeni publicznej.
Po wernisażu w Neisse Galerie, zaprosiliśmy publiczność na oprowadzanie po wszystkich miejscach ekspozycji, a także na otwarcie ostatniej części wystawy w Miejskim Domu Kultury w Zgorzelcu, które zainaugurował audio - wizualny performance Pawła Liska&Sound Factory String Quartet pod koordynacją muzyczną Roberta Kurdybacha.
Zaproszeni do wystawy Hallo Wrocław 2016! artyści przez kilka dni instalowali swoje realizacje w różnych przestrzeniach obu miast, zmagając się zarówno z trudną materią zdegradowanych kamienic w Görlitz, jak i z klasycznym wnętrzem wystawienniczym w imponującym gmachu Miejskiego Domu Kultury w Zgorzelcu.

Ciepłe przyjęcie wszystkich wydarzeń, zarówno przez polską jak i niemiecką publiczność, zaowocowało zaproszeniem do realizacji kolejnej edycji w przyszłym roku.
Gościem specjalnym wernisażu był Bogusław Deptuła, krytyk i historyk sztuki, min.: recenzent programu Tygodnik Kulturalny w TVP Kultura, redaktor działu kultury Rzeczpospolitej. Dla nas napisze relację dla pisma EXIT, które objęło wystawę Hallo Wrocław 2016! Łączyć. Dzielić patronatem medialnym.


Dziękujemy  wszystkim, którzy od początku wspierali nas w organizacji tego przedsięwzięcia: pomysłodawcy projektu, Panu Andrzejowi Słomianowskiemu; menedżerowi projektu Panu Philip'owi Haymerle, prof. Piotrowi Kielanowi Prorektorowi ASP za nieocenione wsparcie organizacyjne podczas wszystkich faz przygotowania wystawy.


Dokumentacja wszystkich realizacji, eseje kuratorskie i recenzje znajdą się w katalogu, który zostanie zaprojektowany przez Łukasza Palucha. Premiera publikacji późną jesienią.

Anna Kołodziejczyk i Łukasz Huculak
kuratorzy wystawy Hallo Wrocław 2016! Łączyć. Dzielić


Wystawę można oglądać do 18 października 2010 roku.


wernisaz_03

wernisaz_05

wernisaz_06

wernisaz_09

wernisaz_07

wernisaz_10


pasek_01

poster_1

HALLO WROCŁAW 2016!
Łączyć. Dzielić


Görlitz / Zgorzelec 18.09 ? 18.10.2010

Prezentacja młodego środowiska twórczego związanego z Akademią Sztuk Pięknych
im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu.

Wernisaż wystawy: 18 września o godzinie 15:00
Galeria Nyska w Görlitz.


MIEJSCA WYDARZEŃ:

Görlitz:
Klub Relax, Hospitalstrasse 39
B42, Berlinerstrasse 42
Galeria Nyska, Elisabethstrasse 10/11

Zgorzelec:
Miejski Dom Kultury, ul. Parkowa 1


pasek_01


instalacja_01

instalacja_02

instalacja_03

instalacja_04

instalacja_05

instalacja_06